ÚOCHB

Skupina Lenky Maletínské

Patofyziologické mechanismy regulace příjmu potravy
Vědecká skupina
Seniorská
BIO cluster

O naší skupině

Náš výzkum se zaměřuje na peptidy účastnící se příjmu potravy a procesy vztahující se k obezitě, diabetu a neurodegeneraci. Kombinuje biochemické, farmakologické a fyziologické metody s cílem objasnit vztahy mezi peptidy s vlivem na obezitu a navrhnout design potenciálních terapeutik. Nedávno objevené anorexigenní neuropeptidy jako např. Peptid uvolňující prolactin (PrRP) nebo CART (cocaine- and amphetamine-regulated transcript) peptid jsou potenciální antiobezitika, avšak jejich peptidový charakter komplikuje jejich podání do mozku nezbytné pro výlučně centrální účinek. My jsme navrhli a syntetizovali účinné analogy PrRP modifikované mastnými kyselinami, které peptidu prodlouží poločas v krvi a umožní projít hematoencefalickou bariérou. Analogy PrRP mají antiobezitní a antidiabetický účinek po periferním podání myším a potkanům s obezitou indukovanou dietou a inzulínovou rezistencí. Diabetes 2.typu a obezita můžou způsobit inzulinovou rezistenci v mozku a vést k rozvoji Alzheimerovy choroby (například zvýšení tzv. Abeta plaků a hyperfosforylaci proteinu Tau). Proto jsou anorexigenní peptidy taky potenciálně neuroprotektivní. My jsme prokázali, že analogy PrRP zlepšují paměť a snižují jak množství Abeta plaků, tak fosforylaci Tau proteinu u myší s neurodegenerací.

image