ÚOCHB

Skupina Lenky Maletínské

Patofyziologické mechanismy regulace příjmu potravy
Vědecká skupina
Seniorská
BIO cluster

O naší skupině

Náš výzkum se zabývá peptidy zapojenými do regulace příjmu potravy a procesů souvisejících s obezitou, diabetem a neurodegenerací. Kombinuje biochemické, farmakologické a fyziologické metody a zaměřuje se na objasnění vztahů mezi peptidy, které regulují příjem potravy, za účelem navržení potenciálních terapeutik. Nedávno objevené anorexigenní neuropeptidy, např. PrRP (prolactin-releasing peptide) a CART (cocaine and amphetamine-regulated transcript) představují nové trendy ve vývoji látek proti obezitě. Tyto peptidy působí přímo v oblastech mozku, které regulují příjem potravy, ale neprocházejí hematoencefalickou bariérou, pokud jsou podávány periferně. Navrhli jsme a syntetizovali jsme účinné analogy PrRP modifikované mastnými kyselinami, které peptidu prodlouží poločas v krvi a umožní projít hematoencefalickou bariérou. Analogy PrRP mají antiobezitní a antidiabetický účinek po periferním podání myším a potkanům s obezitou indukovanou dietou a inzulínovou rezistencí. Diabetes 2.typu a obezita můžou způsobit inzulinovou rezistenci v mozku a vést k rozvoji Alzheimerovy choroby (například zvýšení tzv. Abeta plaků a hyperfosforylaci proteinu Tau). Proto jsou anorexigenní peptidy také potenciálně neuroprotektivní. Prokázali jsme, že analogy PrRP zlepšují paměť a snižují jak množství Abeta plaků, tak fosforylaci Tau proteinu u myší s neurodegenerací. Orexigenní hormon ghrelin má jedinečnou roli v regulaci příjmu potravy a energetické homeostáze. Nedávno bylo objeveno, že peptid LEAP2 (liver-enriched antimicrobial peptide 2) je antagonista ghrelinu. Antagonisté ghrelinu s výrazným účinkem a stabilitou by mohly být potenciálními kandidáty na terapii obezity, diabetu 2. typu a inzulinové rezistence. 

image